Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

ΚΑΙ ΟΜΩΣ...ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!


Οι αρχαίες παγανιστικές θρησκείες και ο Χριστιανισμός μοιράζονται πολλά κοινά στοιχεία (νηστείες, βαπτίσεις, σύμβολα, καινούργια ονόματα). Και καθώς ο Χριστιανισμός είναι νεώτερος των θρησκειών αυτών, είναι φανερό πόσο επηρεάστηκε στην τελική διαμόρφωσή του. Όπως λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος "Αυτό που σήμερα αποκαλείται Χριστιανική θρησκεία, υπήρχε ήδη ανάμεσα στους αρχαίους και δεν έλειπε και στις απαρχές της ανθρώπινης φυλής.Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε ένσαρκος , η αληθινή θρησκεία που ήδη υπήρχε, έλαβε την ονομασία Χριστιανική.",ενώ πριν από αυτόν ο Αριστοτέλης είχε πει:


"Η θεια ουσία βρίσκεται παντού στην φύση". Ό,τι ονομάζουμε Θεούς είναι απλώς οι πρωταρχικές ουσίες. Οι μύθοι και οι ιστορίες δημιουργήθηκαν για να κάνουν το θρησκευτικό σύστημα καταληπτό και ελκυστικό, από τους απλούς πολίτες. Έτσι οι ιστορίες του Δια , της Τροίας, του Ηρακλή είναι ιστορίες που κρύβουν βαθύτερα μηνύματα.
Υπάρχουν πολλοί κατώτεροι θεοί αλλά ένας μόνο Δημιουργός. Οι θυσίες στις θεότητες είναι ένας τρόπος που εφευρέθηκε για να αναγκάσει τους ανθρώπους να υπακούουν στους νόμους. Η πρωταρχική ουσία όμως είναι μια και δεν είναι ούτε η φωτιά, ούτε η γη, ούτε το νερό ούτε οτιδήποτε άλλο που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις. Μια πνευματική υπόσταση είναι η αιτία του σύμπαντος , όλη η ομορφιά του, όλη η κίνηση, και όλα τα σχήματα που τόσο όλοι μας θαυμάζουμε. Τα πάντα πρέπει να μας οδηγούν σε αυτή την πρωταρχική ουσία που κυβερνά τα πάντα...".
Πίσω από την φαινομενική πολυθεΐα της Ελληνικής μυθολογίας οι αρχαίοι Έλληνες πάντα αναγνώριζαν ένα αρχηγό των Θεών είτε ως Ουρανό, είτε ως Κρόνο ή Χρόνο, δηλώνοντας την αρχή κινήσεως του σύμπαντος, είτε σαν Δία ή Ζήνα, (για να εκφράσουν ότι χάρις σε αυτόν ζούμε) που κυβερνούσε τον κόσμο βοηθούμενος από επιμέρους δυνάμεις. Ο Όλυμπος ήταν, πέρα των άλλων, ένα σύμβολο των διαφόρων δυνάμεων μέσα στην ενότητα του Ύπατου Νου.
Ίσως μάλιστα η αλήθεια αυτή να αποτελούσε τμήμα των αποκαλύψεων στα μυστήρια που αργότερα, όταν η αυστηρότητα της εχεμύθειας και ο φόβος του θανάτου λόγω αποκαλύψεων των μυστηρίων εξέλειψε, οι φιλόσοφοι προέβηκαν σε αποκαλύψεις μέσω του Πλωτίνου, του Πρόκλου, των Ερμητιστών και των Γνωστικών οι οποίοι μιλούσαν για Ένα Θεό. Χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των σοφών διαλόγων του Ερμή του Τρισμέγιστου.


Ο μονοθεϊσμός των αρχαίων Ελλήνων που προηγείται της πολλαπλότητας αναγνωρίζεται στον 


Πλάτωνα "Πίσω από κάθε καθορισμένη ύπαρξη και δευτερεύουσα Αιτία ,πίσω από κάθε νόμο, ιδέα και αρχή υπάρχει μια Διάνοια ή Νους η πρώτη αρχή όλων των αρχών, η υπέρτατη ιδέα στην οποία βασίζονται όλες οι άλλες ιδέες. Ο μονάρχης και νομοθέτης του σύμπαντος, η υπέρτατη ουσία από την οποία τα πάντα αντλούν την ύπαρξη και την ουσία τους, η πρώτη και αποτελεσματική αιτία κάθε τάξης, αρμονίας, ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης που διακατέχει τι σύμπαν", 


τον Θαλή "Το παλαιότερο από τα όντα είναι ο Θεός, διότι είναι αγέννητος", 


τον Εμπεδοκλή " Διπλή ιστορία θα σου πω. Κάποτε από τα πολλά βγήκε το ένα και από το ΕΝΑ τα πολλά", 


τον Ηράκλειτο "Εκ των πάντων εν και εξ ενός τα πάντα.", 


τον Πλούταρχο "Ένας είναι ο Λόγος που διευθύνει το Σύμπαν και μία η Πρόνοια η οποία το κυβερνά.","δεν υποστηρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι θεοί σ' άλλους λαούς και διαφορετικοί σ' άλλους ούτε βαρβάρους ούτε Έλληνες θεούς, ούτε νότιους ούτε βόρειους. Αλλ' όπως ο ήλιος, και η σελήνη, ο ουρανός και η γη και η θάλασσα είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ονομάζονται αλλιώς από άλλους και διαφορετικά από άλλους, έτσι ένας είναι ο Λόγος που διευθύνει το σύμπαν και μια η Πρόνοια, η οποία το κυβερνά....",


τον Επίκουρο "Οι Θεοί δεν είναι πολλοί , όπως πολλοί νομίζουν, και δεν είναι ασεβής όποιος αμφισβητεί αυτά που οι πολλοί πιστεύουν για τους θεούς. Ασεβής είναι αντίθετα, αυτός που πιστεύει για τους θεούς ό,τι και οι πολλοί , γιατί δεν έχουν αληθινές γνώσεις αλλά εντυπώσεις".
Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά με τα αρχαία κείμενα και να ψάξει τις βαθύτερες αλήθειες, για να αντιληφθεί ότι το "ένας" και "πολλοί" είναι έννοια αριθμητική, που μικρή αξία έχει στον υπεραισθητό κόσμο. Είναι διάκριση που έγινε μεταγενέστερα, όταν προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τον Θεό Πνεύμα, κατατάσσοντάς κι Αυτόν σε λογικές κατηγορίες, κι απετέλεσε απλώς αφορμή για συγκρούσεις μεταξύ φανατικών. 


Ο μυημένος αντίκριζε ταυτόχρονα τον Θεό και τους Θεούς. "Ο λατρεύων τους θεούς λατρεύει τον θεόν", έλεγε ο Πλωτίνος. Ο Θεός δεν έχει καμία νοητή ιδιότητα, προσέθετε. Είναι πέραν του νοητού, αδιανόητος και αδιάγνωστος. Μπορούμε να πούμε μόνον, τι δεν είναι, κι όχι τι είναι. Όλες οι αμέτρητες θεϊκές δυνάμεις, που γεμίζουν τον κόσμο, δεν είναι βέβαια ανεξάρτητες μεταξύ τους. Τα πάντα λειτουργούν αρμονικά, διότι μία είναι η θεία ουσία του κόσμου. Γι' αυτό, δεν υπάρχει επίσης αντίφαση μεταξύ Θεϊσμού και Πανθεϊσμού, αφού, όπως επισημαίνει ο Πλωτίνος, ο Θεός υπέρκειται των πάντων (Θεϊσμός), αλλά ταυτοχρόνως περιλαμβάνει και τα πάντα (Πανθεϊσμός). Οι μυριάδες θεϊκές δυνάμεις, που γεμίζουν τον κόσμο μας, μολονότι συμβαίνει συχνά και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, είναι εκφάνσεις και βουλήσεις του Ενός. Διαβάζοντας προσεκτικά λοιπόν τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, και τους Ορφικούς ύμνους διαπιστώνει κανείς ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν υπήρξαν ειδωλολάτρες, αλλά κατ' ουσία μονοθεϊστές και πανθεϊστές.
Από τους πρώτους που μίλησαν για την μία και μοναδική αρχή Θεό ήταν οι Ορφικοί, όπως αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα αποσπάσματα:
"Ένας βασιλεύς-κύριος υπάρχει αυτογέννητος κι όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, είναι γεννήματα αυτού του Ενός. Και αυτός ο βασιλεύς περιφέρεται μέσα στα δημιουργήματά του και δίνει το καλό και το κακό"," Ο Ζεύς έγινε πρώτος, ο Ζεύς και τελευταίος, ο Ζεύς είναι η κεφαλή, ο Ζεύς και το μέσον, από τον Δία γεννήθηκαν τα πάντα. Ο Ζεύς γεννήθηκε αρσενικός, ο Ζεύς υπήρξε η αθάνατη νύφη. Ο Ζεύς είναι το στήριγμα της γης και του έναστρου ουρανού. Ο Ζεύς είναι το θεμέλιο της θάλασσας, ο ήλιος και η σελήνη. Είναι ένα κράτος, ένας Θεός, ο μέγας κύριος των πάντων. Είναι η φωτιά και το νερό, η γη και ο αιθέρας, η νύχτα και η ημέρα, η Μήτις και ο Έρωτας με τις πολλές χαρές. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο σώμα του μεγάλου Δία".


www.esoterica.gr
http://proteus-protos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_7936.html

1 σχόλιο:

 1. ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΚΩΝ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ.

  Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΓΟΝΥΠΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΡΠΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  ***ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ΕΙΧΑΝ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ.

  Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΔΟΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΕΓΩΠΑΘΕΙΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩΝ.

  ***Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ -ΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΤΥΧΑΙΝΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ- ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

  ΑΝΤΙΘΕΤΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΤΩΝ ΤΙΣ ΕΡΗΜΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, ΤΩΝ ΔΡΥΙΔΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΑΣ ΚΛΠ.

  ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ : ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΜΝΙΑ (ΚΟΠΑΔΙΑ),ΠΑΤΕΡΕΣ (ΒΟΣΚΟΙ) ΜΑΝΔΡΕΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ, ΓΛΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ !

  ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ; ΑΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ;

  ΜΗΠΩΣ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ; ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΡΙ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΕΙ Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΓΛΥΦΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΟΥ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή