Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012

Οι δέκα Νόμοι του Σόλωνα, του Αθηναίου Νομοθέτη!


μὴ ψεύδου.

τὰ σπουδαῖα μελέτα.

φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·

οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.

ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.

συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.

νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.

μὴ κακοῖς ὁμίλει.

θεοὺς τίμα.

γονέας αἰδοῦ.

—————————————————————————————————————————————————

Πηγές

Διογένης Λαέρτιος “Βίοι Φιλοσόφων : Σόλων, 1.60.3 – 1.60.8″.
http://eleysis69.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου